لیست قیمت ها

لیست قیمت موبایل

نام محصول قیمت نام محصول قیمت
samsung  note 4 ۱۳۵۰۰۰۰  تومان (iphone 5s  (۳۲g ۱۲۸۰۰۰۰  تومان
(iphone 5s  (۶۴g ۱۴۵۰۰۰۰  تومان

لیست قیمت ال سی دی آیفون

قیمت (ریال) نام قطعه قیمت (ریال) نام قطعه
۶۰۰/۰۰۰ iphone 4g
    ۶۰۰/۰۰۰ iphone 4s
    ۱/۰۰۰/۰۰۰ iphone 5g
    ۱/۰۰۰/۰۰۰ iphone 5s
    ۲/۲۵۰/۰۰۰ iphone 6g
    ۳/۲۰۰/۰۰۰ iphone 6g plus
    ۴/۰۰۰/۰۰۰ iphone 6s
    ۵/۳۰۰/۰۰۰ iphone 6s plus

 

 

لیست قیمت ال سی دی سامسونگ

وضعیت

قیمت (تومان) رنگ نام قطعه

موجود

۳۲۵۰۰۰

سفید

 

موجود

۳۲۵۰۰۰ مشکی

E500

موجود

۳۳۵۰۰۰

طلایی

——-

۳۴۰۰۰۰

سفید

 

E700

موجود

۳۶۵۰۰۰

مشکی

——-

۳۴۵۰۰۰

سرمه ای

 

——-

۲۰۵۰۰۰

سفید

 

——-

۲۰۵۰۰۰ مشکی

J320

——-

————-

طلایی

موجود

۲۳۰۰۰۰

سفید

 

——-

۲۳۰۰۰۰

مشکی

J500

——-

۲۴۰۰۰۰

طلایی

——-

۳۲۰۰۰۰

سفید

 

——-

۳۲۰۰۰۰

مشکی

J700

——-

۳۳۰۰۰۰

طلایی

——-

۳۴۰۰۰۰

سفید

 

موجود

۳۴۰۰۰۰ مشکی

J710